Uknjižba nekretnina

Beogeo omogućava uknjižbu objekata u saradnji sa pravnicima specijalizovanim za pravno-imovinske poslove.

U saradnji sa našim poslovnim saradnicima vršimo izradu kupoprodajnih ugovora, tužbi za utvrđivanje vlasništva, pružamo pravne savete iz oblasti katastra nepokretnosti.
Uknjižba nekretnina, veoma često, nije proces koji vlasnici sami mogu da završe. Česta je pojava da se pre uknjižbe mora okončati ostavinska rasprava, tužba radi utvrđivanja vlasništva, kupoprodaje i td.

Zbog navedenih radnji, neophodna je pravna i geodetska pomoć a često i konsultacije sa katastrom.

Ovde možete pročitati zakon o upisu nekretnina u katastar nepokretnosti!

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, naša vrata su Vam uvek otvorena a savetovanje je naravno besplatno!