Terestička fotogrametrija

Snimanjem sa zemlje, odgovarajućim fotogrametrijskim procesima, moguće je prikupljanje podataka za razne potrebe. Terestička fotogrametrija pruža mogućnost merenja nepristupačnih objekata fotografisanjem objekta sa zemlje. Koristi se kod snimanja postojećeg stanja fasada, arheoloških nalazišta izrade 3d modela. Metode, oprema i softver se biraju na osnovu zahteva projekta pa se često projekat rešava kombinacijom dveju metoda-recimo snimanje sa stativom i dronom za dobijanje 3d modela zgrade, pri čemu se bočni delovi snimaju sa zemlje a krovna konstrukcija iz vazduha.