Beogeo je firma osnovana maja 2016.godine sa sedištem u Beogradu.

Naše najveće iskustvo na polju katastarskih poslova definisalo je glavnu orijentaciju i delatnost firme.

U saradnji sa vrsnim pravnicima specijalizovanim za imovinsko-pravne odnose, pomažemo našim klijentima da reše dugogodišnje probleme vezane za katastarske poslove.

Pored katastarskih poslova Beogeo, podjednako uspešno obavlja i druge geodetske poslove u oblasti gradjevine, projektovanja, baza podataka…

BEOGEO - sve na jednom mestu.

Katastarski poslovi uključuju rešavanje svih poslova vezanih za nekretnine i pravno-imovinske odnose usmerene ka katastru.

Fotogrametrija se primjenjuje u različitim poslovima, kao u topografskom kartiranju, arhitekturi, inžinjerstvu, policiji, geodeziji, ekologiji, medicini, rudarstvu, građevini.

Razna geodetska merenja se vrše za potrebe planiranja, praćenja, izrade 3D modela i animacija a mogu imati namenu kod rekonstrukcija objekata, u arhitekturi, pri istraživanju kod arheoloških nalazišta, za 3D modelovanje raznih namena…

Pogledajte našu brošuru: