Omedjavanje parcela

Jedna od najvažnijih informacija, vezano za zemljište koje posedujete, su granice katastarske parcele. Čest je slučaj da se zemljište kupuje i zidaju objekti bez prethodnog obeležavanja medjnih tačaka, što može da izazove ozbiljne dalje probleme (objekti sazidani van granica parcele, izgradnja skupih ograda na pogrešnom mestu, narušavanje komšijskih odnosa, skupe tužbe zbog uzurpacije zemljišta itd.)

U sklopu naših usluga je i geodetsko obeležavanje-omedjavanje parcela.

Nakon izvršene prijave radova nadležnom katastru nepokretnosti i preuzimanja zvaničnih podataka za obeležavanje, vršimo obeležavanje medjnih tačaka na terenu. Nakon izvršenog omedjavanja, klijent dobija skicu omedjavanja, često korisnu pri planiranju  ili prodaji zemljišta.

Sve što je potrebno da znate kako bi se izvršilo omedjavanje parcele je broj parcele i katastarska opština na kojoj se parcela nalazi.