Kontrola temelja

Kontrola temelja je geodetski postupak utvrđivanje pozicije izvedenog stanja temelja sa pozicijom i dimenzijama u projektnoj dokumentaciji . 
Geometar radi potrebna merenja , upoređuje sa stanjem u projektnoj dokumentaciji  i  izdaje  potvrdu o kontroli temelja- geodetski snimak izgradjenog temelja, koja se predaje nadležnom Sekretarijatu za gradjevinu i urbanizam.  Po prijemu prijave izgradnje temelja, nadležan organ vrši kontrolu usaglašenosti izgradjenog temelja i o tome izdaje pismenu potvrdu, nakon čega radovi mogu da se nastave ili izvrše korekcije na temelju.