Izrada geodetskih podloga - KTP, Situacioni plan

Za potrebe projektovanja objekata (stambenih,poslovnih, infrastrukturnih, puteva, vodova…) vršimo izradu katastarsko-topografskih planova (KTP) kao podloge na kojima će biti izvršena projektovanja građevinskih objekata.

Po potrebi može se uraditi situacioni plan koji sadrži sve snimljene detalje kao i katastarsko-topografski plan osim granica parcele i nije overen od strane katastra. Najčešće se izrađuje za analizu lokacije.

Izradu situacionih planova, shodno traženoj tačnosti, vršimo klasičnim geodetskim metodama ili korišćenjem bespilotnih letelica.