Fotogrametrija

Fotogrametrija  je umetnost, nauka i tehnologija dobijanja pouzdanih informacija o fizičkim objektima na Zemlji i okolini, procesom merenja, analiziranja i interpretacije fotografskih snimaka i detektovanog elektromagnetskog zračenja. Fotogrametrija je stara koliko i moderna fotografija, te datira još od sredine devetnaestog veka.

Nešto sofisticiranija tehnika, zvana stereografija, omogućava određivanje 3D koordinata (x, y ,z) objekta. Ti podaci su dobijeni uz pomoć snimka snimljenog sa dva ili više položaja.

Fotogrametrija ima široku primenu u različitim poslovima, kao u topografskom kartiranju, arhitekturi, inženjerstvu, policiji, geodeziji, ekologiji, medicini, rudarstvu, građevini, te u meteorologiji kod utvrđivanja brzine kretanja tornada, kada uobičajene meteorološke metode to ne omogućavaju.

Naše Usluge