Etažiranje-upis posebnog dela

Etažiranje  se vrši kako bi se definisao položaj posebnog dela objekta u odnosu na ceo objekat. U ovom slučaju se vrši izrada skica posebnih delova objekta i specifikacija delova objekta po etažama.

Bez izvršenog etažiranja stambenog prostora stanovi, garaže, podrumi i drugi posebni delovi objekta se ne mogu knjižiti na odgovarajuće vlasnike jer se ne zna njihov tačan položaj u odnosu na ceo objekat.

Beogeo vrši izradu potrebne dokumentacije za potrebe etažiranja stanova, garaža, dogradjenih prostorija, terasa i ostalih posebnih delova objekta.