Geodetsko praćenje objekata u izgradnji

Danas se ne može zamisliti bilo kakva gradnja bez geodezije. Ona je tu pre same izgradnje, dok se gradi i nakon izgradnje.

 

Naše usluge u procesu  gradnje objekata su sledeće:

  • izrada podloga za projektovanje

  • obeležavanje gradjevinskih parcela i linija regulacije

  • obeležavanje iskopa i temelja

  • kontrola temelja

  • obeležavanje osa objekata i ostalih traženih detalja projekta

  • praćenje sleganja

  • kontrola količina iskopa

  • sprovodjenje realizovanog objekta u katastru nepokretnosti nakon izdate upotrebne dozvole